Başvuru Yönergesi

Impact Hub İstanbul, sosyal ve çevresel etkiyi ve değişimi hedefleyen medya ve iletişim alanındaki içerik geliştirme odaklı proje başvurularını desteklemek için Project Zoom hibe desteği programına ilişkin detaylı bilgileri sizlerle paylaşmaktan memnuniyet duyar.

Proje başvuruları için son başvuru tarihi 15 Mayıs 2020 ve saat 12.00’a kadardırdır (İstanbul saatine göre).

Başvuru Uygunluk Kriterleri

Başvurular, daha önce iletişim ve medya alanında deneyimi olan, bağımsız gazetecilere ve içerik üretecilerine açıktır.

Bu hibe çağrısı kapsamında, Türkiye vatandaşı olmayan kişilerin de başvurularını kabul ediyoruz. Türkiye odaklı olduğunuz ve Türkiye bölgesine ilişkin bir proje sunmaya istekli olduğunuz sürece bu çağrıya başvurabilirsiniz.

Projelerinizin aşağıdaki temalardan birine odaklanması gerekmektedir:

 • İklim Değişikliği
 • Toplumsal Cinsiyet Eşitliği
 • Sürdürülebilirlik
 • Göç
 • Sosyal İnovasyon
 • Enerji

Bu hibe programı, medya veya iletişim ürünlerinin geliştirilmesini ve yayılmasını desteklemeyi amaçlamaktadır. Bu kapsamda, yukarıdaki temalar çerçevesinde kullanmayı tercih edeceğiniz olası herhangi bir biçim (yazı, görsel, video ve ses) ve araç kabul edilecektir.

Başvuru sahipleri, belirtilen şablonu kullanarak talep edilen tutar için gerekçeleri ile birlikte ayrıntılı bir bütçe tablosu sunmalıdır. Hikâyelerin/içeriklerin, başvuranın erişebileceği ekipmanlarla (kameralar, dronlar, aydınlatma, tripodlar vb. dâhil olmak üzere) üretileceğini ve büyük ölçüde yeni malzeme tedarikine odaklanan bütçe kalemleri dikkate alınmayacaktır.

Geliştirilecek projelerin içeriklerinin, Türkçe veya İngilizce olarak üretilmesi gerekmektedir. Daha sonraki aşamada, ürünlerin yayılımı, yaygınlaştırılması amacıyla tercüme kısmını göz önünde bulundurulacaktır.

Proje Rehberi

Başvuru sahipleri, talep etmiş oldukları toplam tutar içerisinde maksimum 7.000 Dolar olacak şekilde bir fon önerisinde bulunabilirler.

Ana program ortakları, alınan başvuruların sayısına, kalitesine ve her bir proje önerisinin gereksinimlerine bağlı olarak kısmi veya tam finansman sağlama hakkını kendinde tutar. Başvuranlar, proje önerilerini dikkatli bir şekilde hazırlamalıdır; proje hedeflerinin ve proje ekibinin büyüklüğü ile uyumlu/orantılı bir bütçe talebi sunmalıdır.

Başvuranlar ayrıca diğer kuruluşlardan ortaklık ve ek finansman talep edebilirler. (Bütçe teklifinizde, yaptığınız herhangi bir maliyet paylaşımını belirttiğinizden emin olun).

Kazanan adayların açıklanmasından sonra, proje önerisinin tamamlanma süresi toplamda dört ayı geçmemelidir. Nihai ürünün, belirtilen sürenin sonunda yayınlanmaya hazır olması (veya yayınlanmış olması) gerekecektir.

Project Zoom çerçevesi altında üretilen içerik orijinal olmalı ve daha önce kesinlikle herhangi bir mecrada paylaşılmamış olması gerekmektedir (doğrudan bu proje için yapılmalı).

Değerlendirme Kriterleri

Her başvuru, aşağıda özetlenen 5 seçim kriteri temel alınarak değerlendirilecektir:

 • Zaman Planı: Proje kapsamında ölçülebilir ve spesifik hedefler doğrultusunda hazırlanmış ve net bir şekilde formüle edilmiş olası bir zaman çizelgesini içerir. Zaman çizelgesi, hangi faaliyetin (montaj, kurgu, röportaj vb.) ne zaman yapılacağını gösterir.
 • Etki: Proje önerisinin, hedef kitle kapsamında, bilgi verecek, ilgi ve dikkat çekecek, çeşitli tartışmaları tetikleyebilecek ve değişime yönelik bir eylemi teşvik edecek bir araştırma öğesi/sorunsalı var mı? Bu soru çerçevesinde etki kriteri, öngörülen sonuçların ve başarılı çıktıların göz önünde bulundurularak, ürünün beklenen etkisinin net bir açıklamasını içerir.
 • Nitelik: Proje içeriğinin nasıl gösterildiği/anlatıldığı ve tespit edilen hedef kitle ile uyumlu olup olmadığı, çalışmanın niteliğini gösteren bir kriterdir. Aynı zamanda, yukarıda bahsedilen 6 temadan birini (veya daha fazlasını) ele alan multi-medya ve yaratıcı yaklaşımların kullanılmasını göz önünde bulunduruyoruz.
 • Dağıtım/Yayma Stratejisi/Yayınlanacağı Yer: Nihai ürünü tanıtmak ve seçilen kanallar/mecralar aracılığıyla hedef kitleye yaymak için yapılandırılmış bir planı içermektedir. Bu plan içinde çalışma için tasarlanan yaygınlaştırma stratejisinin ve bu kapsamda kullanılan araçların neden en iyi yöntem olduğuna ilişkin ayrıntılı bir açıklama da bulunmalıdır.
 • Bütçe: Proje bütçesi, ekte bulunan “Bütçe Yönergesi ve Taslağı” dosyasında (indirme kısmını aşağıda bulabilirsiniz) belirtilen yönergeleri doğru şekilde izleyen ve önerilen faaliyetler ile öngörülen sonuçlarla uyumlu ve makul olacak şekilde ayrıntılı bir bütçe planından ve de bütçe kalemlerinin her birine ilişkin gerekçelerden oluşmalıdır. Bu hibe programı, büyük idari işletmeleri/kurumları desteklemeyi veya mevcut girişimler için süreklilik arz edecek bir fon sağlamayı amaçlamamaktadır. Partizan/Provokatif siyasi faaliyet içeren projeler, inşaat projeleri, ticari projeler ve bağış toplama kampanyaları da bu program içinde değerlendirilmeyecektir.

Nasıl Başvurulur?

Başvurunun bitiş tarihi, 15 Mayıs 2020 saat 12.00’a kadardır (İstanbul saatine göre). Başvuru için lütfen aşağıdaki adımları izleyin:

 1. Bu sayfanın altında ekli olan Bütçe Yönergesi ve Taslağını indirin.
 2. Bütçe dosyasını (excel dokümanındaki üç sekmeyi de inceleyin) ve başvurunuzu yapmadan önce proje yönergelerini gözden geçirin ve tüm talimatları çok dikkatli bir şekilde takip edin.
 3. Başvuru formuna erişim için sayfanın sol üst kısmında yer alan “Şimdi Başvur” kısmına basın.
 4. Başvuru formunu doldurun ve bu online portal aracılığıyla tamamlanmış başvurunuzu yukarıda sözü geçen son başvuru tarihine ve zamanına kadar yükleyin. Proje bütçenizi ve bütçe açıklamanızı ekteki “Bütçe Yönergesi ve Taslağını” kullanarak hazırlayın ve tamamlanmış dosyayı, başvurunuzu sunmadan önce yükleyin (başvuru formunun 3.bölümünde görebilirsiniz). Başvurular, Türkçe veya İngilizce olarak hazırlanmalıdır.
 5. Tüm sorularınız için bizimle iletişime geçebilirsiniz!

Değerlendirme & Seçim Süreci:

Tüm başvurular, online başvuru portalı üzerinden toplandıktan sonra, Jüri ekibi her başvuruyu değerlendirecek ve proje kapsamına uygunluğu doğrultusunda tespit yapacaktır.

Tüm başvuranlar, 2020 Mayıs ayının ortasına kadar e-mail aracılığıyla bilgilendirilecektir. Jüri, başvuranlara yönelik proje önerilerini geliştirmeye ilişkin çok fazla değerlendirmede bulunmadan önce, başvuran tarafından ele alınması gerektiğini düşündüğü koşulları ve önerileri sunma hakkını saklı tutar. Böylesi bir değerlendirme, fonların etkin kullanımını sağlamak için maliyetleri veya proje faaliyetlerini artırma, azaltma, netleştirme ve / veya gerekçelendirme taleplerini içerebilir.

Resmi hibe dönemi başlamadan önce gerçekleşmiş maliyetlerin karşılanmayacağını ve seçilen projelerin başlangıç tarihinden itibaren dört ay içinde sonuçlandırılması gerektiğini unutmayın. Hibe idaresi prosedürleri ve raporlama gereklilikleri hakkında ayrıntılı bilgi, seçilen başvuru sahiplerine verilen ödül belgeleri içerisinde anlatılacaktır.

İletişim için:

Lütfen bu hibe çağrısı hakkındaki sorularınızı doğrudan şuraya yönlendirin: [email protected]

Bütçe Yönergesi ve Taslağı.xls