Projeler

Project Zoom jürisi tarafından belirlenen ve hibe almaya hak kazanan finalistlerin toplumun farklı meselelerini mercek altına aldığı sıra dışı projelere hemen aşağıdan göz atabilirsin.

Berkay Tunalı - Rejeneratif tarım

Rejeneratif tarım, küresel ısınmayla mücadelede bize umut vermektedir. Rejeneratif tarım, böcek ilacı ve suni gübre içermeyen gıda üretimine izin verir, çiftçilik için gereken suyu% 30’a kadar azaltır ve biyolojik çeşitliliği teşvik eder. Tüm bu olumlu yönlere rağmen, Türkiye’deki çiftçileri dönüşmeye ikna etmek hala zor ve bu yüzden, Türkiye’den dünyaya tüm çiftçiler için rejeneratif tarımı daha fazla anlaşılır ve uygulanabilir hale getirmeye çalışacağız.

Proje videosunu izle

Can Koçak - Gıda tedarik zincirlerine yeniden bakmak

COVID-19 için her ne kadar Türkiye’deki kamuoyu nezdinde, özellikle de sosyal medyada “O yarasayı neden yedin?” gibi özetlenebilecek bir suçlama eğilimi varsa da, bu soru salgına neden olan etkenleri açıklamak için fazla basit, hatta durumun ciddiyetini yakalamaktan uzak. Salgın hastalıkların gıda tedarik zincirleriyle ilişkisi yıllardır bilinen bir gerçekken bunun sistemsel bir sorun olduğunu ortaya koymamak, esas meseleyi gözden kaçırmak anlamına geliyor. Küreselleşen dünya insanların kıtalararası hareketlerini, birbirleriyle kurdukları teması elbette artırdı. Ancak bu durum, yaklaşık 20 yıldır farklı türlerle tekrarlayan salgın hastalıkları, yapısal değişim gerekliliğine karşı sergilenen kayıtsızlığı açıklamak için yeterli değil. Halk sağlığını etkileyen salgınları anlamak istiyorsak, küresel tarıma ve endüstriyel gıda üretimine bakmalıyız.

Proje videosunu izle

Can Koçak - Gıda tedarik zincirlerine yeniden bakmak

COVID-19 için her ne kadar Türkiye’deki kamuoyu nezdinde, özellikle de sosyal medyada “O yarasayı neden yedin?” gibi özetlenebilecek bir suçlama eğilimi varsa da, bu soru salgına neden olan etkenleri açıklamak için fazla basit, hatta durumun ciddiyetini yakalamaktan uzak. Salgın hastalıkların gıda tedarik zincirleriyle ilişkisi yıllardır bilinen bir gerçekken bunun sistemsel bir sorun olduğunu ortaya koymamak, esas meseleyi gözden kaçırmak anlamına geliyor. Küreselleşen dünya insanların kıtalararası hareketlerini, birbirleriyle kurdukları teması elbette artırdı. Ancak bu durum, yaklaşık 20 yıldır farklı türlerle tekrarlayan salgın hastalıkları, yapısal değişim gerekliliğine karşı sergilenen kayıtsızlığı açıklamak için yeterli değil. Halk sağlığını etkileyen salgınları anlamak istiyorsak, küresel tarıma ve endüstriyel gıda üretimine bakmalıyız.

Proje videosunu izle

Can Tonbil - Bu krizin çözümü

“Bu Krizin Çözümü” başlıklı podcast serisi, iklim krizi gerçeğini duyurmak ve çözüm için yapılanları daha da görünür hale getirme amacıyla ortaya çıktı. Krizden en fazla etkilenecek olanların, yani gençlerin gözüyle krizin tanımını, bu sorunun çözümü için harekete geçen yetişkinlerle buluşturmayı amaçlıyor.

Doğan Çelik - Benim Biricik Hikayem

Doğan Çelik, yabancı düşmanlığına varan güçlü önyargılara rağmen çözümü ve yeniliği ön plana çıkaran Suriyeli girişimcilerin Türkiye’deki başarı hikayelerini bir video serisiyle aktarmayı hedefliyor. Projede çeşitli profillere ve deneyimlere sahip Suriyeli girişimcilerin birbirinden farklı mukavemet hikayeleri yer alıyor.

Proje videosunu izle

Doğan Çelik - Benim Biricik Hikayem

Doğan Çelik, yabancı düşmanlığına varan güçlü önyargılara rağmen çözümü ve yeniliği ön plana çıkaran Suriyeli girişimcilerin Türkiye’deki başarı hikayelerini bir video serisiyle aktarmayı hedefliyor. Projede çeşitli profillere ve deneyimlere sahip Suriyeli girişimcilerin birbirinden farklı mukavemet hikayeleri yer alıyor.

Proje videosunu izle

Doğu Eroğlu - Plastiğin Yolculuğu

Plastiğin Yolculuğu, küresel plastik üretimi ve tüketimine iklim değişikliği penceresinden bakıyor. Hem birçok sektörde ara ürün olan hem de her gün bireysel olarak tükettiğimiz plastiklerin görünmeyen maliyetlerini araştırıyoruz. Geri dönüşümün iddia edildiği kadar verimli olup olmadığını inceliyoruz ve döngüsel ekonominin nasıl olup da küresel bir plastik atık ticareti ağı yaratabildiğini, Türkiye’nin neden legal ve illegal plastik atıkların alıcısı haline dönüştüğünü araştırıyoruz.

Proje videosunu izle

Emine Uçak - Sellerin Kadınların Gündelik Hayatına Maliyeti

Olağan gündelik hayatta dahi birçok alanda varlıkları, emekleri görülmeyen kadınların, olağanüstü zamanlarda yaşadıkları hiçbir şekilde görülmemektedir. Sel sonrası gündelik hayatın yeniden düzenlenmesinde birinci derecede rol, kadınlara düştüğü halde; ne kentlerde ne kırsal kesimde sellerle ilgili rehabilitasyon aşamaları için kurulan kriz merkezlerinde kadınlar söz sahibi değiller. Düzce ve Adana’da yaşanan selleri odak alarak yaptığım görüşmelerde, kadınların bu durumu nasıl yaşadıkları, nasıl mücadele ettikleri ve bir yıl sonra bu bölgelerde gündelik hayatın ne durumda olduğu sorularına cevap bulmaya çalışıyorum.

Proje videosunu izle

Emine Uçak - Sellerin Kadınların Gündelik Hayatına Maliyeti

Olağan gündelik hayatta dahi birçok alanda varlıkları, emekleri görülmeyen kadınların, olağanüstü zamanlarda yaşadıkları hiçbir şekilde görülmemektedir. Sel sonrası gündelik hayatın yeniden düzenlenmesinde birinci derecede rol, kadınlara düştüğü halde; ne kentlerde ne kırsal kesimde sellerle ilgili rehabilitasyon aşamaları için kurulan kriz merkezlerinde kadınlar söz sahibi değiller. Düzce ve Adana’da yaşanan selleri odak alarak yaptığım görüşmelerde, kadınların bu durumu nasıl yaşadıkları, nasıl mücadele ettikleri ve bir yıl sonra bu bölgelerde gündelik hayatın ne durumda olduğu sorularına cevap bulmaya çalışıyorum.

Proje videosunu izle

Emre Mineoğlu - Etki Girişimcisinin Döngüsel Ekonomi Yolculuğu

Etki Girişimcisinin Döngüsel Ekonomi Yolculuğu, Türkiye’deki başarılı döngüsel ekonomi modellerinin oluşturduğu mozaiğin bir kesitini, çevresel ve sosyal sorunlara yol açan tüketim zincirlerinin, döngüsel modellerle ortaya çıkan “çözüm hikayelerini”, izleyicilere kısa bir belgesel ile aktarmayı hedeflemektedir. Bu çalışma çerçevesinde, kendini döngüsel ekonomi alanında konumlandıran sosyal girişim ve inisiyatifleri inceleyecek, daha sağlıklı politikalar ve uygulamaların geliştirilmesi için başarı ve başarısızlık hikayelerini ortaya çıkaracağız.

Proje videosunu izle

Esra Açıkgöz - Şiddetin Yüzü

Erkek şiddeti, sadece cinayetlerle sınırlı değil. En az ölüm kadar vahşi bir yöntem daha olan kimyasal saldırı; kezzap, asit, tuz ruhu gibi kimyasallar ile birleşince, erkeklerin elinde bir silaha dönüşüyor. Bu saldırılara maruz kalan kadınların yaşanmışlıkları ve hikâyeleri üzerinden erkek şiddetinin vardığı vahşeti, yazılı haber ve video formatı aracılığıyla göstermeyi amaçlıyorum.

Proje videosunu izle

Esra Açıkgöz - Şiddetin Yüzü

Erkek şiddeti, sadece cinayetlerle sınırlı değil. En az ölüm kadar vahşi bir yöntem daha olan kimyasal saldırı; kezzap, asit, tuz ruhu gibi kimyasallar ile birleşince, erkeklerin elinde bir silaha dönüşüyor. Bu saldırılara maruz kalan kadınların yaşanmışlıkları ve hikâyeleri üzerinden erkek şiddetinin vardığı vahşeti, yazılı haber ve video formatı aracılığıyla göstermeyi amaçlıyorum.

Proje videosunu izle

Fatma Çelik - Doğaya Dönüş

Doğaya Dönüş projesi ile ekoloji, göç, su hakkı, sürdürülebilir yaşam kavramlarını işlediğimiz ve hafızayı odağımıza aldığımız çoklu bir görsel üretim alanı oluşturmayı hedefliyoruz. Bunun için, Diyarbakır-Mardin-Urfa illeri arasında yer alan Karacadağ’da zorla göç ettirilen insanların ilkbahardan sonbahara kadar süren yayla hayatını, sulama kanalları ile çeltik yetiştirmelerini, hasat yapma süreçlerini; yerel tohumla tarım, hayvansal üretim, yakılmış ya da tahrip olmuş alanları yeniden ormanlaştırma ve arıcılık gibi üretim alanları kurmak maksadıyla köylerine geri dönüşlerini kapsayan sürdürülebilir yaşam deneyimlerinin izlerini süreceğiz. Tanık olduğumuz bu hikayeleri, video ve fotoğraflarla kaydederek oluşturacağımız web sitemizde görünür hale getirmeyi, yazarlarla birlikte bu çok yönlü meseleye daha geniş bir perspektiften bakabilmeyi hedefliyoruz.

Proje videosunu izle

Giuseppe Didonna - Dağ Ceylanı

Proje, eski ve kadim bir uygarlık olan Mezapotamya’nın simgesi dağ ceylanının hikayesini araştırmaktadır. Hatay ve çevre illerinin, sınır illerine yakın olmasından ötürü Suriye iç savaşından etkilenmesi ve bölgenin çatışmalara açık olması, ekolojik dengeyi bozduğundan dolayı, dağ ceylanının nesli tükenme eşiğine gelmiştir. Hatay’da dağ ceylanları için yetiştirme merkezi açılması ile bu projede, ceylanların doğal ortamlarındaki popülasyonlarında başarılı artışın nasıl işlendiği, yerel nüfus üzerindeki olası etkileri ve korunan bir alan oluşturmanın önündeki engelleri ortadan kaldıracak eylemleri değerlendirilecektir.

Proje videosunu izle

Giuseppe Didonna - Dağ Ceylanı

Proje, eski ve kadim bir uygarlık olan Mezapotamya’nın simgesi dağ ceylanının hikayesini araştırmaktadır. Hatay ve çevre illerinin, sınır illerine yakın olmasından ötürü Suriye iç savaşından etkilenmesi ve bölgenin çatışmalara açık olması, ekolojik dengeyi bozduğundan dolayı, dağ ceylanının nesli tükenme eşiğine gelmiştir. Hatay’da dağ ceylanları için yetiştirme merkezi açılması ile bu projede, ceylanların doğal ortamlarındaki popülasyonlarında başarılı artışın nasıl işlendiği, yerel nüfus üzerindeki olası etkileri ve korunan bir alan oluşturmanın önündeki engelleri ortadan kaldıracak eylemleri değerlendirilecektir.

Proje videosunu izle

Gonca Tokyol - Proje Ref

Proje Ref, Türkiye’de üzerine çok da içerik üretilmeyen tarım başlığına eğilerek bu alandaki mevcut sorunları tespit edebilmeyi, sorunların tartışılması için bir zemin oluşturmayı, çözüm önerileri ortaya koymayı ve bunu yaparken de gazeteciliğin olanaklarını kullanmayı planlamaktadır. Bu kapsamda hasat dönemlerinde ülkenin farklı tarım bölgelerinin ziyaret edilmesi; çiftçiler, toprak sahipleri, tarım işçileri, ziraat mühendisleri, akademisyenler ve sivil toplum temsilcileriyle görüşülmesi; üretim alanlarındaki anlatılmamış hikâyelerin, mevcut sorunların ortaya çıkarılması ve çözüm yolunda öneriler üretilmesi amaçlanmaktadır.

Proje videosunu izle

Gülşah Özdemir - Zaman Yolcusu Kreta

Projenin ana fikri, küresel iklim krizinin sebeplerine odaklanmak; ana sebeplerden biri olan “tüketim” kavramını sorgulamak ve tüketim alışkanlıklarımızı değiştirmek için tetikleyici olmak. Projenin hedef kitlesi, 8- 10 yaş aralığındaki çocuklarımız ve dolaylı olarak onların hayatlarındaki yetişkinlerdir. İklim krizine ilişkin öğeler içeren Kreta adlı bilim kurgu kitabı oluşturulması ve yayınlanması, çocuklara video izletilmesi ve atölyeler gerçekleştirilmesi ve takas şenlikleri düzenlenmesi planlanmaktadır.

Proje videosunu izle

Gülşah Özdemir - Zaman Yolcusu Kreta

Projenin ana fikri, küresel iklim krizinin sebeplerine odaklanmak; ana sebeplerden biri olan “tüketim” kavramını sorgulamak ve tüketim alışkanlıklarımızı değiştirmek için tetikleyici olmak. Projenin hedef kitlesi, 8- 10 yaş aralığındaki çocuklarımız ve dolaylı olarak onların hayatlarındaki yetişkinlerdir. İklim krizine ilişkin öğeler içeren Kreta adlı bilim kurgu kitabı oluşturulması ve yayınlanması, çocuklara video izletilmesi ve atölyeler gerçekleştirilmesi ve takas şenlikleri düzenlenmesi planlanmaktadır.

Proje videosunu izle

Handan Uslu - Kadınlar Virüsle hep savaşıyordu: Türkiye’de HPV’nin görünmeyen bedeli

Halkın %60’ının sahip olduğu bir hastalık olan HPV, cinsel olarak aktif insanların çoğunda bulunmaktadır. Biraz da ataerkil bir yapısı var bu virüsün: Erkeklerde ciddi bir rahatsızlığa neden olmazken, kadınlarda rahim ağzı kanserine yol açmaktadır. Bu projede, devletin sorumluluklarını, cinsel tabuları, sağlık sisteminde kadınların yaşadıklarını ve HPV’yi konuşmamanın bedelini araştıracağız.

Proje videosunu izle

Hilal Erkoca - Kaktüs

İş hayatında içe dönük kadınlar ve liderlik meselesi üzerine bir multimedia hikayesi oluşturup Kaktüs isimli bir web sitesi kurmayı planlamaktayım. İş hayatında yönetici pozisyonuna gelmiş kendini içe dönük olarak gören kadınlarla ve içe dönüklüğün iş hayatında karşısına engel olarak çıktığını düşünen kadınlarla görüşmeler yapmanın yan sıra, İnsan Kaynakları yöneticileri ve Psikolog gibi alanında uzman kadınlarla da İstanbul’da röportajlar gerçekleştireceğim. Kaktüs’ü benzer hikayelerin paylaşıldığı uzun soluklu bir platforma dönüştürmeyi hedeflemekteyim.

Proje videosunu izle

Hilal Erkoca - Kaktüs

İş hayatında içe dönük kadınlar ve liderlik meselesi üzerine bir multimedia hikayesi oluşturup Kaktüs isimli bir web sitesi kurmayı planlamaktayım. İş hayatında yönetici pozisyonuna gelmiş kendini içe dönük olarak gören kadınlarla ve içe dönüklüğün iş hayatında karşısına engel olarak çıktığını düşünen kadınlarla görüşmeler yapmanın yan sıra, İnsan Kaynakları yöneticileri ve Psikolog gibi alanında uzman kadınlarla da İstanbul’da röportajlar gerçekleştireceğim. Kaktüs’ü benzer hikayelerin paylaşıldığı uzun soluklu bir platforma dönüştürmeyi hedeflemekteyim.

Proje videosunu izle

Nebiye Arı - Hem Müslüman Hem Feminist

Nebiye Arı, Türkiye’de son birkaç yıldır yükselişte olan İslami feminizmi ve müslüman feministlerin mücadelesini bir belgesel yoluyla aktarmayı hedefliyor. Her alanda olduğu gibi din alanında da yapılan yorumlar artık müslüman kadınları doyurmuyor ve kadınlar, zorlu bir mücadeleyle kendilerine din içerisinde yeni bir yol açmaya çalışıyor. Belgeselde anlatacağımız müslüman feministlerin hikayeleri, genç müslüman kadınlar için toplumda ve dini otorite sahibi erkekler karşısında bir güçlenme anlatısı olacaktır.

Proje videosunu izle

Özgür Gürbüz - Balığın İçinde Ne Var?

Denizlerin kirlendiğini biliyoruz ama bunun bizimle ilişkisini kurmakta zorlanıyoruz. Denizde yüzerken karşımıza çıkan bir plastikten şimdilik başka bir plaja giderek kaçabiliyoruz; ama bu kirlilik aslında peşimizi hiç bırakmıyor. “Balığın içinde ne var” adlı haber çalışmasıyla, soframıza kadar gelen balıkların içindeki ağır metal kalıntısına bakarak tehlikenin insan sağlığını nasıl etkilediğini ve hangi boyutta olduğunu gösterebilmeyi amaçlamaktayım.

Proje videosunu izle

Özgür Gürbüz - Balığın İçinde Ne Var?

Denizlerin kirlendiğini biliyoruz ama bunun bizimle ilişkisini kurmakta zorlanıyoruz. Denizde yüzerken karşımıza çıkan bir plastikten şimdilik başka bir plaja giderek kaçabiliyoruz; ama bu kirlilik aslında peşimizi hiç bırakmıyor. “Balığın içinde ne var” adlı haber çalışmasıyla, soframıza kadar gelen balıkların içindeki ağır metal kalıntısına bakarak tehlikenin insan sağlığını nasıl etkilediğini ve hangi boyutta olduğunu gösterebilmeyi amaçlamaktayım.

Proje videosunu izle

Sevde Tunç - Mübadil Romanlar

Lozan Antlaşmasıyla mübadele edilen Romanların hikayesini, tarihi dokusunu koruyan bir yer olan Fethiye bölgesinde araştırıyoruz. Bu çok kültürlü mübadele öykülerini, dedelerinden ve anne-babalarından bizzat dinleyen, bu hatıraları dün gibi hatırlayan Roman mübadil gruplarını kayıt altına almaya ve tarihe emanet edebileceğimiz bir arşiv oluşturmaya çalışacağız. Röportaj, interaktif haber içerikleri, video içerikleri ve podcast serisi ile göç yolculuğunda yaşanan hikayeleri toplamayı ve tüm bunları oluşturacağımız web sitesinde yayınlamayı amaçlıyoruz.

Proje videosunu izle

Tolga Sezgin - Umut Petekleri

Umut Petekleri, geleceklerini, Türkiye’nin en uç noktalarından biri olan Gökçeada’da yeniden inşa etmeye çalışan bir grup insanın hikayelerini takip etmeyi hedefliyor. Karantina süreciyle hayatının akışını yeniden sorgulayan veya karantina süreci öncesinden büyük şehrin yaşam akışının getirdiği sıkışmışlıkla mücadele eden, tüketim odaklı yaşam alışkanlıklarını değiştirme umudu arayan ve hayata yeniden başlama çabasına girmiş veya girecek 6 kişinin hikayesini, uzun erimli bir bir iz sürme projesi olarak kurguluyor. Yeni başlangıçlardan sonra umudun nasıl yetiştirildiğini, beslenip büyütüldüğünü ve çoğaltılıp başkalarıyla paylaşıldığını, yani umudun sürdürülebilirliğini araştırıyor.

Proje videosunu izle

Tolga Sezgin - Umut Petekleri

Umut Petekleri, geleceklerini, Türkiye’nin en uç noktalarından biri olan Gökçeada’da yeniden inşa etmeye çalışan bir grup insanın hikayelerini takip etmeyi hedefliyor. Karantina süreciyle hayatının akışını yeniden sorgulayan veya karantina süreci öncesinden büyük şehrin yaşam akışının getirdiği sıkışmışlıkla mücadele eden, tüketim odaklı yaşam alışkanlıklarını değiştirme umudu arayan ve hayata yeniden başlama çabasına girmiş veya girecek 6 kişinin hikayesini, uzun erimli bir bir iz sürme projesi olarak kurguluyor. Yeni başlangıçlardan sonra umudun nasıl yetiştirildiğini, beslenip büyütüldüğünü ve çoğaltılıp başkalarıyla paylaşıldığını, yani umudun sürdürülebilirliğini araştırıyor.

Proje videosunu izle

Tuğba Baykal - Türkiye'de Onarım Terapisi Gerçeği

Türkiye’de LGBTİ+lara yönelik “tedavi” amaçlı uygulanan onarım terapisinin yaygınlığını ve bunun bireyler üzerindeki etkisini araştırıyorum. LGBTİ+ bireyler ve aileleri, psikolog ve psikiyatrlar ile röportajlar yaparak kendilerinin onarım terapisine yaklaşımlarına dair kısa bir belgesel hazırlayacağım. Böylelikle, toplumsal cinsiyet eşitliği ve halk sağlığı temaları çerçevesinde LGBTİ+ bireylerin maruz bırakıldıkları ayrımcılıkları, nefret söylemlerini ve çeşitli travmaları görünür kılmayı hedeflemekteyim.

Proje videosunu izle

Umut Sarıboğa - Barınak

Doğal resiflerin yok olması sebebiyle insanlar sudaki yaşamın devam edebilmesi, sahil şeridinin erozyondan korunması, sudaki ekosistemin çeşitlenmesi için yapay resifler inşa etmektedirler. Projemle yapay resiflerin iklim krizine karşı nasıl bir çözüm ürettiği anlatılacak ve gelecekte daha fazla ve yeni neler yapılabileceği sorusuna üniversiteler, kamu kurumları, STK’lar ve aktivistlerle yapılacak röportajlar aracılığıyla cevap aranacaktır. Türkiye’deki yapay resif uygulamalarını görüntüleyecek, yapay resiflerin ekolojiye olan katkısı, yapay resifler sayesinde artan deniz canlılarının dağılımı, su kalitesinin nasıl bir değişim gösterdiği incelenecektir.

Umut Sarıboğa - Barınak

Doğal resiflerin yok olması sebebiyle insanlar sudaki yaşamın devam edebilmesi, sahil şeridinin erozyondan korunması, sudaki ekosistemin çeşitlenmesi için yapay resifler inşa etmektedirler. Projemle yapay resiflerin iklim krizine karşı nasıl bir çözüm ürettiği anlatılacak ve gelecekte daha fazla ve yeni neler yapılabileceği sorusuna üniversiteler, kamu kurumları, STK’lar ve aktivistlerle yapılacak röportajlar aracılığıyla cevap aranacaktır. Türkiye’deki yapay resif uygulamalarını görüntüleyecek, yapay resiflerin ekolojiye olan katkısı, yapay resifler sayesinde artan deniz canlılarının dağılımı, su kalitesinin nasıl bir değişim gösterdiği incelenecektir.